apartment project shan park

پروژه مسکونی شان پارک

پروژه مسکونی شان پارک -منطقه سعادت آباد

کارفرما : آقای شاعری

سال ساخت : 1395-1397

این پروژه با زیربنای 94/7337 متر مربع

در 12 طبقه  احداث گردیده است .